De Funfabriek

De Funfabriek: speelplaats voor normaalbegaafde kinderen met (een vermoeden van) autisme

De Funfabriek wil lagere schoolkinderen met een normale begaafdheid en (een vermoeden van) autisme die geen aansluiting vinden in het gewone of in het buitengewone vrijetijdsaanbod, een paar leuke dagen bezorgen. We gaan ervan uit dat het aanbod op maat dat we bieden in een veilige en voorspelbare omgeving, een positief effect heeft op de eigenwaarde van de kinderen. En dat is waar het ons om te doen is: de positieve kanten van autisme belichten en samen plezier maken op een manier die voor elk kind aangenaam is.