Verkiezingen 9 juni 2024

Inhoud

Op 9 juni 2024 vinden in België de volgende verkiezingen plaats: 

 • Europese verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor het Europees Parlement
 • federale verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers
 • regionale verkiezingen: in Vlaanderen kiezen we vertegenwoordigers voor het Vlaams Parlement

In Vosselaar zullen er 2 kieslocaties zijn waar je, afhankelijk van je adres, zal kunnen stemmen:

 • de gemeentehal
 • sportcentrum Diepvenneke

Voorwaarden

Algemeen

Meerderjarige Belgen die zijn ingeschreven in het bevolkingsregister van een Belgische gemeente moeten zich niet inschrijven voor de verkiezingen. Zij worden automatisch op de kiezerslijst ingeschreven voor alle verkiezingen.

Europese verkiezingen

 • Belgen die 16 of 17 jaar oud zijn kunnen stemmen voor de verkiezingen van het Europees Parlement. Indien ze op het moment van de verkiezing 16 of 17 jaar oud zijn zullen zij automatisch op de kiezerslijst staan, maar de stemming zal voor deze jongeren niet verplicht zijn (in tegenstelling tot de meerderjarigen)
 • Niet-Belgische burgers van een lidstaat van de EU die in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente zijn ingeschreven, kunnen zich vanaf de leeftijd van 16 jaar inschrijven op de kiezerslijst voor de Europese verkiezingen. Zij kunnen zich inschrijven via www.inschrijving.verkiezingen.fgov.be of door het papieren aanvraagformulier te bezorgen aan de dienst burgerzaken van het gemeentehuis, na afspraak.
  De aanvraag tot inschrijving op de kiezerslijst moet ten laatste op 31 maart 2024 worden ingediend.

Ik kan niet gaan stemmen. Wat nu?

 • Ofwel geeft u een volmacht
 • Ofwel kan u uw onthoudingsredenen doorsturen naar de vrederechter van uw kanton die zal oordelen of uw redenen al dan niet verantwoord zijn.

Meer info

https://verkiezingen.fgov.be/kiezers