Verlies of diefstal van een paspoort

Procedure

Je bent in België

 • Bij verlies of diefstal: meld dit onmiddellijk bij je plaatselijk politiekantoor. Vraag een attest dat het verlies bevestigt.
 • Kan je niet onmiddellijk bij de politie terecht? Bel dan naar DOC STOP om je paspoort nietig te verklaren en je te beschermen tegen elk fraduleus gebruik van je identiteit: 00800 2123 2123

Je bent in het buitenland

 • Bel DOC STOP om je paspoort nietig te verklaren en je te beschermen tegen elk frauduleus gebruik van je identiteit: +32 2 518 2123.
 • Meld onmiddellijk het verlies/de diefstal bij de lokale politie. Vraag hen een attest dat het verlies/de diefstal bevestigt.
 • Contacteer de ambassade of het consulaat van België in het land waar je je bevindt. Wanneer er geen Belgische vertegenwoordiging ter plaatse is, richt je dan tot de ambassade of het consulaat van een ander land van de Europese Unie (zie Europese consulaire bijstand).
 • Wanneer je het verlies/de diefstal niet kon aangeven bij de lokale politie gedurende je verblijf in het buitenland, doe dit dan bij het politiebureau van je gemeente zodra je in België bent.
 • Om terug te keren naar België heb je een reisdocument nodig. Afhankelijk van in welk land je je bevindt, kan een identiteitskaart of paspoort gebruikt worden. Vraag dus indien nodig een reisdocument aan bij de ambassade of consulaat voor je terugreis naar België!

Je woont in het buitenland

 • Bel DOC STOP om je paspoort nietig te verklaren en je te beschermen tegen elk frauduleus gebruik van je identiteit: +32 2 518 2123.
 • Meld onmiddellijk het verlies/de diefstal bij de lokale politie. Vraag hen een attest dat het verlies/de diefstal bevestigt.
 • Meld het verlies/de diefstal bij je ambassade of consulaat en stuur hen het attest van de politie.

Nieuw document aanvragen

 • Wanneer je aangifte doet van diefstal of verlies van je paspoort wordt het document ongeldig. Je dient dus een nieuw paspoort aan te vragen.