Verwerving Belgische nationaliteit

maak een afspraak

Inhoud

Wil je graag informatie over Belg worden? Maak dan een afspraak met onze diensten. Onze medewerkers bekijken dan of je in aanmerking komt voor een aanvraag en zullen je dan alle nodige informatie over de procedure bezorgen.

Procedure

Als niet-Belg kan je een nationaliteitsverklaring afleggen in het kader van het (her)verwerven van de Belgische nationaliteit.

De dienst burgerzaken helpt je bij het samenstellen van jouw dossier en het overmaken van dat dossier aan de betrokken instanties. De samenstelling van je dossier is afhankelijk van het artikel op basis waarvan je de Belgische nationaliteit wenst te verwerven. Elk dossier vereist een aanpak op maat en hiervoor is het persoonlijk langskomen de eerste belangrijke stap. 

Ná het ondertekenen van de verklaring wordt jouw dossier overgemaakt aan de procureur des Konings die binnen een termijn van maximum 4 maanden zijn beslissing meedeelt.

  • Bij een positieve beslissing word je door de ambtenaar van de burgerlijke stand verwittigd dat je de Belgische nationaliteit verkrijgt.
  • Bij een negatieve beslissing ontvang je een brief van de Procureur des Konings. Tegen een negatieve beslissing kan je in beroep gaan.

Je zal, nadat je de Belgische nationaliteit hebt verworven, automatisch een uitnodiging krijgen om je Belgische identiteitskaart aan te vragen.

Kostprijs

  • 150 euro registratierecht (te betalen bij het registratiekantoor van Turnhout)