verzekering

Had je een ongeval? Of ondervond je schade? En denk je dat lokaal bestuur Vosselaar hiervoor verantwoordelijk is? Meld dit dan zo snel mogelijk. Lokaal bestuur Vosselaar is verzekerd voor schade die zij aan derden toebrengt. 

Meld je schadegeval zo snel mogelijk via e-mail naar secretariaat@vosselaar.be of neem telefonisch contact op via het algemeen telefoonnummer 014-60 08 20.

Volgende gegevens bezorg je zeker aan het secretariaat:

  • je verzekeringsgegevens
  • een aanrijdingsformulier of minstens een verslag waarin je het ongeval beschrijft 
  • alle nuttige informatie en bewijsmateriaal van de schade (bijvoorbeeld foto's)
  • offerte waaruit de herstellingskost blijkt
  • proces-verbaal van de politie (of minstens het nummer van het proces-verbaal) of meldingsfiche van de politie
  • eventueel: adresgegevens van getuigen 

Nadat alle nodige informatie verzameld is, lichten de medewerkers van het secretariaat de verzekeringsmaatschappij in. Die gaat na of lokaal bestuur Vosselaar aansprakelijk is voor het voorval. Indien nodig vraagt ze ook bijkomende informatie op.

De verzekeringsmaatschappij brengt lokaal bestuur Vosselaar en de schadelijder op de hoogte van haar beslissing. Is lokaal bestuur Vosselaar aansprakelijk? Dan vergoedt de verzekeringsmaatschappij je voor de geleden schade. Is lokaal bestuur Vosselaar niet aansprakelijk? Dan ontvang je geen vergoeding.