Voorlopig rijbewijs

online aanvragen

maak een afspraak

Inhoud

Een voorlopig rijbewijs geeft je de toelating om met een voertuig op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktisch rijexamen. Je moet minstens 5 maanden oefenen met je voorlopig rijbewijs.

Je kan kiezen uit:

 • voorlopig rijbewijs mét begeleider. Dit is 36 maanden geldig.
 • voorlopig rijbewijs zonder begeleider. Dit is 18 maanden geldig. 

Voorwaarden

Een voorlopig rijbewijs met begeleider aanvragen

Hoe aanvragen?

 • Je krijgt een aanvraagformulier in het examencentrum als je voor het theorie-examen bent geslaagd.
 • Kies maximaal 2 begeleiders die allebei voldoen aan de voorwaarden om kandidaat-chauffeurs te begeleiden. 
 • Laat de begeleiders het aanvraagformulier ondertekenen op de daartoe voorziene plaats.
 • Doe je aanvraag online of maak een afspraak en kom langs bij de dienst Burgerzaken. Breng het ondertekende aanvraagformulier mee, samen met je identiteitskaart.
 • Bij de online aanvraag moeten de begeleiders zich eerst registreren. Ook dit gebeurt via dezelfde toepassing.

Voorwaarden voor de begeleider(s):

 • De begeleider moet ingeschreven zijn in België, en houder en drager zijn van een identiteitsdocument afgegeven in België.
 • De begeleider heeft minstens 8 jaar een Belgisch of Europees rijbewijs dat geldig is voor het besturen van het soort voertuig waarvoor hij de leerling begeleidt.
 • Als de begeleider een handicap heeft en daardoor enkel een aangepast voertuig mag besturen, mag hij enkel leerlingen begeleiden die eenzelfde voertuigaanpassing nodig hebben.
 • De begeleider mag de laatste 3 jaar niet ontzet zijn uit zijn recht tot sturen. Een verval van het recht tot sturen wordt opgelegd door de rechter en kan gekoppeld zijn aan herstelexamens en -onderzoeken.
 • De begeleider heeft het afgelopen jaar geen andere leerling-chauffeur begeleid. Tenzij het gaat om je kinderen, kleinkinderen, zussen, broers of pleegkinderen. Of die van de partner waarmee je gehuwd bent, wettelijk samenwoont of feitelijk een gezin vormt.

Goed om te weten:

 • Je mag alleen oefenen met één of beide begeleiders of met een erkende rij-instructeur. Andere passagiers mag je niet meenemen.
 • Je voertuig moet een tweede achteruitkijkspiegel hebben voor je begeleider.
 • Rijlessen bij een rijschool zijn niet verplicht.
 • Ga naar je gemeentebestuur als je een tweede begeleider wilt laten registreren of van begeleider wilt veranderen.
 • Een kandidaat-bestuurder die vanaf 1 maart 2024 start met een ‘voorlopig rijbewijs met begeleider’, moet een begeleider hebben die een opleiding van 3 uur heeft gevolgd bij een erkende rijschool of een erkende lesgever. (meer info: https://www.vlaanderen.be/rijbewijs-b/vormingsmoment-voor-begeleiders)

Een voorlopig rijbewijs zonder begeleider aanvragen

Hoe aanvragen?

 • Je krijgt een aanvraagformulier in het examencentrum als je voor het theorie-examen geslaagd bent.
 • Je volgt minstens 20 uur rijles bij een erkende rijschool. Na afloop krijg je een bekwaamheidsattest als je in staat bent om alleen verder te oefenen. Dat bekwaamheidsattest is 3 jaar geldig.
 • Doe je aanvraag online of maak een afspraak en kom langs bij de dienst Burgerzaken. Breng het ondertekende aanvraagformulier en je bekwaamheidsattest mee, samen met je identiteitskaart.

Passagiers:

 • Je mag 2 passagiers meenemen die beiden moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:
  • Ingeschreven zijn in België, en houder en drager zijn van een identiteitsdocument afgeleverd in België.
  • Minstens 8 jaar houder en drager zijn van een Belgische of Europees rijbewijs dat geldig is voor het besturen van het soort voertuig waarmee de kandidaat-chauffeur rijdt.
  • De laatste 3 jaar niet vervallen zijn van het recht tot sturen opgelegd door een rechter.
  • Bestuurders die enkel een speciaal aan hun handicap aangepast voertuig mogen besturen, mogen niet meerijden.

Je mag geen andere passagiers meenemen.

Procedure

Doe je aanvraag online of maak een afspraak en kom langs bij de dienst Burgerzaken om je aanvraag voor een voorlopig rijbewijs in te dienen. De dienst Burgerzaken brengt je op de hoogte van zodra je het voorlopig rijbewijs kan ophalen. Meestal is dit binnen de 7 dagen.

Wat meebrengen

 • aanvraagformulier
 • bekwaamheidsattest (indien zonder begeleider)
 • identiteitskaart

Kostprijs

Een voorlopig rijbewijs kost 25 euro.

Uitzonderingen

Voorlopig rijbewijs M12 

Als de geldigheid van je voorlopig rijbewijs (M36 of M18) verlopen? Dan moet je in principe drie jaar wachten om opnieuw een voorlopig rijbewijs (M36 of M18) aan te kunnen vragen. In tussentijd kan je wel eenmalig een voorlopig rijbewijs M12 aanvragen. Je moet hiervoor zes uur rijles gevolgd hebben bij een erkende rijschool en je theoretisch examen moet nog geldig zijn.

Doe je aanvraag online of maak een afspraak en kom langs bij de dienst Burgerzaken om je aanvraag voor een voorlopig rijbewijs in te dienen. De dienst Burgerzaken brengt je op de hoogte van zodra je het voorlopig rijbewijs kan ophalen. Meestal is dit binnen de 7 dagen.

Stage-attest 

Als de geldigheid van je voorlopig rijbewijs (M36 of M18) is verlopen, kan je ook meteen zes uur praktijkles volgen en het praktisch examen afleggen. Je moet dan een stage-attest voorleggen waaruit blijkt dat u al een voorlopig rijbewijs (M36 of M18) hebt gehad. Dit stage-attest wordt afgegeven door de gemeente en kan aangevraagd worden bij de dienst Burgerzaken.

Let op! U moet het praktisch examen afleggen met de rijschool en in het bezit zijn van een geldig theoretisch examen. 

Meer info

FOD Mobiliteit