wat doen wij?

Wat doet de seniorenraad?

 • Adviezen verstrekken
 • Overleg en samenwerking tot stand brengen
 • Initiatieven nemen
 • Aanspreekpunt zijn
 • Sensibiliseren
 • Participatie bevorderen

Onze missie is ‘Versterken en Verbinden”. Zie meer info in de statuten

De huidige thema’s en werkgroepen zijn

  • Wonen
  • Veiligheid en Klimaat
  • Gezondheid en Zorg
  • Digitale Inclusie
  • Dienstencentrum
  • Communicatie
  • Infrastructuur
  • Behoeftenonderzoek
  • Mobiliteit

“Leeftijdsvriendelijke gemeente: Een hefboom voor actief ouder worden. Zie onderaan bij downloads. 

Het beleidsplan van de gemeente. Zie downloads onderaan.