(Wegen)werken in Vosselaar - juni en juli 2024

In juni en juli worden op verschillende plaatsen in Vosselaar (wegen)werken uitgevoerd

Vernieuwing betonvakken - juli 2024

In volgende straten worden bepaalde betonvakken of delen ervan opengebroken en vernieuwd. 

 • Heieinde tussen kruispunt Heilanders en kruispunt Grotenhoutlaan
 • De Breem
 • Diepvenneke
 • Stoktsebaan
 • Fabiolalaan

Heieinde en Breem

Op het Heieinde en De Breem wordt er gefaseerd gewerkt omdat hier aan beide zijden van de straat gaat worden gewerkt. Voor de bouwvakantie wordt de ene helft van de straat aangepakt, na de bouwvakantie de andere helft. Zo heeft het beton tijdens de bouwvakantie de tijd om uit te harden. Tijdens de werkzaamheden zullen de nodige omleidingen worden voorzien.

Aanleg rugdekking fietsers Grotenhoutlaan –  vanaf 24 juni

 • In de Grotenhoutlaan, ter hoogte van het einde van het fietspad, komende van Gierle (Lille) wordt een rugdekking voor de fietsers geplaatst.  
 • Zo kunnen de fietsers voortaan veilig van het fietspad op de rijweg komen.
 • Om deze rugdekking te realiseren komt er een wegversmalling. 
 • Deze wegversmalling zal aangegeven worden met het verkeersbord A7c.
 • Aan de werkzaamheden wordt ter plaatse de nodige werfsignalisatie voorzien.
 • De werken starten vanaf maandag 24 juni.

Rioolinspectie vanaf 1 juli 2024

Fluvias is beheerder van de riolen in Vosselaar. Vanaf 1 juli start Fluvius in Vosselaar met  inspecties van de riolen. Bewoners krijgen nog een bewonersbrief om hen te verwittigen wanneer de “werken” in hun straat zullen plaatsvinden.

Voorafgaand aan deze werken zal in geselecteerde strengen een reiniging plaatsvinden van de rioleringsbuis. Vervolgens gaat men ter hoogte van de riooldeksels stoppen met een bestelwagen en een camera laten afdalen in de riolering om zo de toestand in kaart te brengen. De hinder bovengronds zal zeer beperkt zijn.

Volgende straten komen eerst aan bod:

 • Boskant
 • Diepvenneke
 • Lijsterweg
 • Verbindingsstraat
 • Astridlaan
 • Veestraat
 • Beersebaan
 • Rerum Novarumlaan
 • Sparrenlaan

Hofeinde (kruispunt Hofeinde - Oudebaan - Berkenmei)

Vanaf maandag 1 juli starten de werken aan het kruispunt van het Hofeinde met Oudebaan en Berkenmei. In de Berkenmei wordt een rugdekking voor de fietsers geplaats zodat de fietsers die richting het kruispunt rijden, veilig van het fietspad op de rijweg kunnen komen, om zo het kruispunt te passeren. Hierdoor wordt de rijbaan ter hoogte van de rugdekking smaller. Deze wegversmalling zal aangegeven worden met het verkeersbord A7c.

De oude fietsoversteek over het kruispunt (van Berkenmei naar Oudebaan) wordt verwijderd. Ook de plantvakken worden hierop aangepast en waar nodig worden de boordstenen vernieuwd.

Tijdens de werkzaamheden zal het kruispunt worden afgesloten. De nodige omleidingen voor doorgaand verkeer worden voorzien.

Gepubliceerd opwoensdag 19 jun 2024 om 13:56