wespen

Voor het onschadelijk maken van wespennesten of zwermen die een duidelijk gevaar opleveren voor personen, kan je beroep doen op de Vrijwillige Brandweer van Vosselaar.

Je kan hiervoor het e-loketformulier invullen op de website van Hulpverleningszone Taxandria.
Zie http://www.hvztaxandria.be/index.php/component/content/article/69-e-loket/117-e-loket-wespenverdelging?Itemid=298

Geef een goede beschrijving op het formulier, als we aan het nest kunnen, hoef je niet thuis te zijn. Zet er eventueel een markering bij: bv. trapladder, vuilbakje, fles,…

Een afspraak maken is niet mogelijk, in het formulier kan je wel aangeven wanneer je thuis bent.

Als je het formulier bevestigd hebt krijg je volgende melding: 

"Er werd een e-mail verstuurd naar het door u opgegeven adres om de melding te bevestigen. Gelieve te bevestigen vóór ……………………. " Je dient deze email te bevestigen! Zodra je deze mail bevestigd hebt, is de melding toegekomen bij de zonale dispatching van HVZ Taxandria.

Mocht het e-formulier niet werken, kan je telefoneren naar 014 422222.

Wanneer komt de brandweer langs?

De wespenverdelging gebeurt zo snel mogelijk. Wanneer er echter veel oproepen zijn, kan er toch een wachttijd van enkele dagen zijn. Wespennesten in huis krijgen altijd voorrang op wespennesten buitenshuis. Ook een oproep van iemand die allergisch is voor wespensteken (=  mensenleven in gevaar) wordt prioritair behandeld. Wespenbestrijding is voor de brandweer normaal geen dringende interventie. Wanneer er geen dringende noodoproepen zijn, gaat de brandweer op wespenronde op basis van de binnengekomen meldingen.

Praktische tips

  • Vermijd bruuske bewegingen wanneer er een wesp of bij in de buurt is.
  • Sla nooit een insect dood dat op je lichaam zit, maar schiet het eventueel met een vinger weg.
  • Dood zeker geen wesp of bij in de buurt van het nest. Dit zal soortgenoten aantrekken.
  • Probeer ook nooit zelf een wespennest uit te roeien en sluit de invliegopening van de wespennest niet af.
  • Gebruik producten die specifiek voor wespenverdelging bedoeld zijn.
  • Bijen zijn niet gevaarlijk en beschermd. De brandweer mag deze dan ook niet verdelgen. Voor het verwijderen van een bijenzwerm moet je een beroep doen op een imker. Normaal gaan bijen vanzelf weer weg, ze maken geen nesten.