Wilsverklaring inzake euthanasie

maak een afspraak

Inhoud

Met een wilsverklaring inzake euthanasie, kan je vragen dat er euthanasie wordt toegepast als je op onomkeerbare wijze het bewustzijn verliest. Buiten deze wilsverklaring om, is euthanasie alleen mogelijk op uitdrukkelijk verzoek van een patiënt die nog in staat is om zijn wil om te sterven uit te drukken.

Voorwaarden

Je kan een wilsverklaring opstellen als je meerderjarig (of ontvoogd minderjarig) bent en handelsbekwaam.

De wilsverklaring is geldig wanneer ze is opgesteld:

  • volgens een wettelijk voorgeschreven modelformulier
  • uit vrije wil (en dus niet als het gevolg van externe druk)
  • in het bijzijn van twee meerderjarige getuigen waarvan er minstens één geen materieel voordeel heeft bij het overlijden.

Euthanasie kan alleen worden uitgevoerd als de patiënt:

  • lijdt aan een ernstige en ongeneeslijke,door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening
  • niet meer bij bewustzijn is
  • en deze toestand onomkeerbaar is.

Procedure

Je kan het formulier voor een wilsverklaring terug vinden onderaan deze pagina. De wilsverklaring moet worden opgesteld in het bijzijn van twee meerderjarige getuigen waarvan er minstens één geen materieel voordeel heeft bij het overlijden.

Je kan in de wilsverklaring één of meer vertrouwenspersonen aanwijzen die als het zover is de behandelende arts op de hoogte brengen van de wil van de patiënt.

De wilsverklaring moet worden gedateerd en ondertekend door de opsteller, de getuigen en de eventuele vertrouwenspersonen.

Als je dit wil, kan je de wilsverklaring ook laten registreren bij je gemeentebestuur, maar dit is niet verplicht.
Indien je dit wil kan je hiervoor een afspraak maken.

De wilsverklaring kan op ieder ogenblik worden herzien of ingetrokken en blijft onbeperkt geldig.

De Federale Controle- en Evaluatiecommissie waakt over de correcte toepassing van de euthanasiewet. Deze commissie gaat na of de euthanasie is uitgevoerd onder de voorwaarden en volgens de procedure bepaald door de wet. Op de website van de FOD Volksgezondheid vindt u meer info over de werking van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie.

De vzw LEIF geeft ook de mogelijkheid om een LEIFkaart aan te vragen die je in je portefeuille kunt bewaren en waarop je wettelijke wilsverklaringen opgelijst zijn.

Wat meebrengen

  • Ondertekend formulier voor een wilsverklaring
  • Identiteitskaart van de persoon die de wilsverklaring aanvraagt

Meer info

Website LEIF (LevensEindeInformatieForum)