ziekteverlof en loon

Gewaarborgd loon

De eerste periode van je ziekteverlof is de periode van gewaarborgd loon. Deze periode duurt 14 dagen voor arbeiders en 30 dagen voor bedienden.

Ziekte-uitkering

Na de periode van gewaarborgd loon val je terug op een ziekte-uitkering.
Deze ziekte-uitkering bedraagt de eerste zes maanden 60% van het loon.

Nadien zal de uitkering variëren in functie van jouw gezinssituatie. Contractuelen ontvangen deze uitkering van de mutualiteit.

Ziektekredietdagen

Statutairen vallen onder een systeem van ziekteverlof door de opbouw van ziektekredietdagen.

Je start met een startsaldo 63 dagen en bouwt jaarlijks op met 21 dagen. Elke dag ziekte wordt aangerekend op jouw ziektekredietdagen. Bij het opnemen van ziektekredietdagen behoudt het statutaire personeelslid zijn loon.

Indien uw saldo ziektekedietdagen opgebruitk is, val je bij ziekte terug in het systeem van disponibiliteit. Je krijgt op dat moment een wachtgeld die 60% van je loon bedraagt.

Statutairen ontvangen deze uitkering van het bestuur.